Dnia 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 13.30

w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców,

w Jordanowie przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
  3. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2020/2021.
  4. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2020/2021.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
  6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.10.2021 r.