Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 1. Spalanie węgla niskiej jakości, jak i biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20 %, odpadów (w tym lakierowane drewno, stare okna czy meble, plastik) jest niedozwolone i może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł lub kary grzywny do 5 000 zł.
 2. Do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów co najmniej 3 klasy)
 3. Do końca roku 2026 należy wymienić wszystkie kotły klasy 3 i 4.
 4. Wszystkie nowo instalowane kotły i kominki na paliwa stałe (np. przy budowie domu lub wymianie urządzenia grzewczego) muszą spełniać wymagania Ekoprojektu. Kotły muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących).

Szczegóły na: powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego nakazuje Burmistrzowi i Radzie Miasta między innymi:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i OZE na terenie miasta: co najmniej 70% budynków do końca 2021 roku, co najmniej 90% budynków do 30 czerwca 2022 roku
 2. W co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska.
 3. Kontrole interwencyjne w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia – zgłaszać można podejrzenie spalania odpadów lub nieprzestrzegania uchwały antysmogowej poprzez anonimową aplikację Ekointerwencja (https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html), lub telefonicznie pod numerem 18 26 91 711.

Szczegóły na: www.powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza

CEEB-Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/
  lub
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

terminy z uchwały antysmogowej

wymień kocioł