Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku”.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Miasta Jordanowa i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Jordanów, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności do działających na terenie Miasta organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Konsultacje odbędą się od dnia 8 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem systemu konsultacji społecznych. 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić:
- pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google
- w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat Urzędu Miasta
- za pośrednictwem systemu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl

Wypełniona Ankieta Konsultacji projektu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jordanowa) na adres:
Urząd Miasta Jordanowa, 
ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, 
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) osobiście do Urzędu Miasta Jordanowa (pod wskazany adres) do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu (wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30 -15:30, poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, piątek w godz. 7:30 – 14:30),
4) w przypadku wypełnionej ankiety elektronicznej znajdującej się pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,                                                                        

5) pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google, klikając „Prześlij”
6) ustnie lub pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniu: 17 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa.


Uwagi i opinie złożone po upływie 13 grudnia 2023 r. po godzinie 23:59 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Jordanowa i mają charakter opiniodawczy.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski


Jordanów, dnia 08 listopada 2023 r.