W ramach programu „Małopolska Deszczówka 2024”, Miasto Jordanów postanowiło złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie zakupu zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych. Beneficjentem ostatecznym projektu są mieszkańcy miasta Jordanowa będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zbiornika magazynującego wodę na własnej posesji proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 18 26 91 712/18 26 91 725 lub w pokoju nr 4a w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa. Projekt zakłada zakup zbiorników o pojemności 500 litrów. Mieszkaniec będzie zobowiązany do dokonania montażu, który będzie weryfikowany przez pracownika Urzędu.

Zgłoszenia mają charakter wstępny i nie są jednoznaczne z otrzymaniem przedmiotu. Ilość zbiorników do rozdysponowania będzie uzależniona od wysokości dofinansowania. Zbiorniki zostaną przekazane mieszkańcom na potrzeby własne na podstawie umowy użyczenia.

Małopolska Deszczówka 2024 to projekt, który pozwala na sfinansowanie zbiorników w 85% przez Województwo Małopolskie oraz 15% przez Gminę.

logo malopolskaherb