Dnia 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 

odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działanie organu wykonawczego gminy miejskiej Jordanów.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 12.08.2019 r.