Zarząd Osiedla Miasta Jordanowa oraz Burmistrz Miasta

zaprasza mieszkańców Miasta na zebranie w dniu 14 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa.

Tematyka zebrania:

  • Omówienie spraw związanych z kanalizacją Miasta
  • Gospodarka odpadami komunalnymi
  • Rewitalizacja
  • Sprawy bieżące

Za Zarząd

Krystyna Kołat