Dnia 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
  3. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2018/2019.
  4. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2018/2019.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
  6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.10.2019 r.