Dnia 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie umorzenia części należności i rozłożenia na raty pozostałej należności głównej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości przy ul. Malejowskiej.
 8. Zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości przy ul. Bat. Chłopskich.
 9. Zaopiniowanie projektu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 10. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zakupu od Skarbu Państwa terenów położonych w Jordanowie przy ul. Hajdówka.
 11. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 29.10.2019 r.