Informacja Komisarza Wyborczego
w Nowym Sączu II
z dnia 14 sierpnia 2019r.
 
Stosownie do treści § 9 pkt 1 i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246) informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 27 października 2019 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Jordanowa w okręgu wyborczym nr 12, zgodnie z art. 403 § 2, 3 oraz 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684), zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II do dnia 2 września 2019 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30.

Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy składać do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II (adres j. w.), w terminie do dnia 12 września 2019r. (czwartek) do godz. 16:00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej nr 2 przyjmuje Urzędnik Wyborczy Miasta Jordanowa za pośrednictwem Urzędu Miasta, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 27 września 2019 r. (piątek).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu II do dnia 12 października 2019 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wnioski o głosowanie korespondencyjne należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Formularze dla komitetów wyborczych, ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą, dostępne są na stronie internetowej: http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji


Komisarz Wyborczy

w Nowym Sączu II

 

(-) Piotr Borkowski