Renowacja plant Jordanowskich:

Program rewitalizacji plant Szubertowskich

 

 

   Planty Szubertowskie w Jordanowie to malowniczy kompleks parkowy położony w centrum miasta. Są one ważnym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Projekt rewitalizacji części Plant Szubertowskich w Jordanowie ma na celu przywrócenie im ich świetności i atrakcyjności. 

    Jednym z dobrych pomysłów w ramach tego zadania jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni rekreacyjnych i spotkań dla mieszkańców. Dzięki temu planty Szubertowskie stają się jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne dla rodzin, par, czy grup przyjaciół, którzy będą mogli w tym miejscu spędzać czas na relaksie i rekreacji.

Kolejnym ważnym elementem projektu rewitalizacji jest ochrona i rozwój zieleni. Projekt ten polega na zasadzeniu nowych drzew, krzewów i kwiatów które pozwalają na odtworzenie naturalnego piękna i różnorodności roślinnej w parku. Projekt ten jest zatwierdzony przez konserwatora zabytków.

   Cały projekt rewitalizacji ma na celu stworzenie miejsca, które będzie sprzyjać aktywnemu wypoczynkowi, promować zdrowy styl życia oraz zachęcać do kontaktu z naturą. Odpowiednio zaprojektowane i zadbane planty szubertowskie staną się ważnym elementem społecznej tkanki miasta, przyciągając mieszkańców i turystów, oraz tworząc przyjazne i piękne otoczenie dla wszystkich.

Realizacja inwestycji