logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka F i G zakończyły się zasadnicze roboty związane z budową kanalizacji w ulicach Leśnej i Dańkowskiego. Kolejnym etapem będzie montaż pompowni przydomowych oraz odtworzenie nawierzchni na tych odcinkach.