Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 22/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 10 lutego 2020 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jordanowie.

Informuje, o rozpoczęciu z dniem 11 lutego 2020 r. konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta, które potrwają do dnia 25 lutego 2020 roku.
Uwagi, opinie do dokumentu należy składać w formie:
• ustnej podczas spotkania konsultacyjnego adresowanego do określonej grupy mieszkańców, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 15:.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa

Projekt Uchwały oraz szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego zamieszczone zostaną 10 lutego 2020r. na stronie https://jordanow.plhttps://konsultacje.jordanow.pl , a także na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa oraz będą dostępne od w/w terminu w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. 7.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniu konsultacyjnym.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, opublikowany w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załączniki do pobrania