Dnia 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.00 

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  10.06.2020 r.