Komunikat Burmistrza Miasta Jordanowa

W związku z intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami została powołana Miejska Komisja ds. zakwalifikowania poszkodowanych powodzią mieszkańców Miasta do pomocy społecznej. Głównym zadaniem Komisji jest weryfikacja i przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia wniosków o wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zalania i podtopień mienia.

Straty w mieniu można zgłaszać pod numerem telefonu: 18 26 91 700, 18 26 91 702, 18 26 91 714- w godzinach pracy urzędu

Burmistrza Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski