Zgodnie informacją przekazaną przez wojewodę Piotra Ćwika w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny w ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.