Ogłoszenia i komunikaty

W tym roku Święty Mikołaj zawitał także do Urzędu Miasta Jordanowa.

Ten niecodzienny gość w czerwonym stroju, z długą białą brodą stanął w drzwiach urzędu aby obdarować wszystkich w urzędzie uśmiechem i pamiątkowym zdjęciem.

mikolaj2019

UWaga

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
 • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
 • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce

Logo KIR

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Joanny Rapacz- długoletniego pracownika Urzędu Miasta Jordanowa. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej składają Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski oraz pracownicy Urzędu Miasta Jordanowa.

Przybieżeli na przysięgę żołnierze!

W niedzielę 1 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to siódma przysięga wojskowa w Brygadzie.

W niedzielę 1 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złoży przysięgę wojskową. Przysięga w Rząsce i związany z nią dzień otwartych koszar będą dla Brygady kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością.

Logo Rada

Dnia 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Jordanów na lata 2019-2024.
 10. Sprawy bieżące.

Jordanów, 02.12.2019 r.

Podkategorie