Dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12.45

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów,  16.06.2020 r.