Dnia 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności ZHP – Hufca Jordanów oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2019 r.
  • Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.02.2020 r.