logotypy ue

W dniu 30.08.2019r. dokonano przekazania do użytkowania siłowni plenerowej na działce nr ewid. 2147/4 (teren Szkoły Podstawowej w Jordanowie przy ul. Konopnickiej 2). Siłownia została wykonana  w ramach zadania pn. „Renowacja plant Jordanowskich z budową siłowni plenerowej” realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania: „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”.

Na siłowni terenowej można skorzystać z następujących urządzeń: orbitrek, prasa ręczna, wahadło, motyl A, steeper, drążek uniwersalny. Jest to miejsce gdzie można poprawić swoją aktywność fizyczną a także  miejsce spotkań dla młodzieży, rodziców z dziećmi i seniorów.

Informacja o zasadach użytkowania siłowni zostanie w najbliższych dniach zamieszczona na stronie internetowej.

Już dziś zachęcamy  wszystkich do użytkowania ogólnodostępnej siłowni terenowej.