Zarządzenie Nr 36/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia  08 lipca 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2015 roku  o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku, wynikających z Uchwały Nr XXX/282/2022  Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Jordanowa na  lata 2022-2025.


Do pobrania:

1. Zarządzenie (PDF, 215KB)
2. Formularz oferty (Docx, 31KB)